Rolfsted Vandværk 

DRIFTSFORSTYRRELSER

Rolfsted Vandværk skal i den kommende måneds tid fjerne de fleste brandhaner på værkets forsyningsnet.

Brandhanerne fjernes efter ønske fra Kommunen og Beredskab Fyn. Nedtagning af brandhanerne betyder at der på de pågældende strækninger skal lukkes for vandforsyningen. Der vil derfor i løbet af den næste måneds tid, periodevis kunne forekomme afbrydelse af vandforsyningen på de strækninger hvor arbejdet foregår.

Der kan ikke på forhånd gives nogen orientering om hvor lang tid der vil være lukket for vandet, idet der er en væsentlig forskel på arbejdets omfang om brandhanen sidder på en 90 mm ledning eller om det er en 225 mm ledning. 

Vi håber på forbrugernes forståelse for driftsforstyrrelserne

 
Drift:
Jens Peter 24400249
 

Administration:
HTH Revision 65981905

Email Mail@rolfstedvand.dk
 
Postadresse: 

Rolfsted Vandværk

℅ Flemming Pedersen

Grønnegyde 1 

5863 Rolfsted


Vandforsyningen kører normalt