Vandanalyse af vandet fra Rolfsted Vandværk

Rolfsted Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående ses et link de sidste års rapporter af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Rolfsted Vandværk's vand er 16

link til analyseresulteterne her 

 
Drift:
Jens Peter 24400249
 

Administration:
HTH Revision 65981905

Email Mail@rolfstedvand.dk
 
Postadresse: 

Rolfsted Vandværk

℅ Flemming Pedersen

Grønnegyde 1 

5863 Rolfsted