Takstblad 2022

Så lykkedes det endelig at få kommunen til at godkende et nyt takstblad

Takstbladet er godkendt så det får virkning fra 1. juli 2022


Link til Takstblad i pdf


 

 
Drift:
Jens Peter 24400249
 

Administration:
HTH Revision 65981905

Email Mail@rolfstedvand.dk
 
Postadresse: 

Rolfsted Vandværk

℅ Flemming Pedersen

Grønnegyde 1 

5863 Rolfsted