Takstblad 2023

Takstbladet er godkendt så det får virkning fra 1.januar 2023


Link til Takstblad 

takster 2024


 

 
Drift:
Jens Peter 24400249
 

Administration:
HTH Revision 65981905

Email Mail@rolfstedvand.dk
 
Postadresse: 

Rolfsted Vandværk

℅ Flemming Pedersen

Grønnegyde 1 

5863 Rolfsted