Takstblad 2016

Som beskrevet under "Regulativ" så er det ikke lykkedes at få kommunen til at godkende takstblad for de sidste par år, så derfor er det det senest godkendte takstblad fra 2016 der er gældende.

Link til Takstblad i ​pdf 
Drift:
Jens Peter 24400249
 

Administration:
HTH Revision 65981905

Email Mail@rolfstedvand.dk
 
Postadresse: 

Rolfsted Vandværk

℅ Flemming Pedersen

Grønnegyde 1 

5863 Rolfsted