Regnskab for Rolfsted Vandværk

2014

2015

Regnskab 2017

Regnskab 2018


regnskab 2019


Budget for Rolfsted Vandværk

2016

 
Drift:
Jens Peter 24400249
 

Administration:
HTH Revision 65981905

Email Mail@rolfstedvand.dk
 
Postadresse: 

Rolfsted Vandværk

℅ Flemming Pedersen

Grønnegyde 1 

5863 Rolfsted